Какви права и задължения има в Закона за съседство

Много често между съседското съжителство се оказва като Ад, тук на Земята. Не са редки случаите, в които цели семейства и домакинства се местят само заради неразбирателство със съседите.

Съседските отношения са част и се уреждат от правна уредба. Това е писан закон, откакто свят светува. От приемането на България за член на ЕС се наложиха и някои нови закони за етажна собственост. По силата на закона, който е влязъл в ред от януари месец 2009 г. има представен модел за правилник на вътрешния ред, който всяка общност е задължена да приема. Разпоредбите в него, заедно със Закона за собствеността формират правната уредба за съседство днес. Законът за етажна собственост определя правата и задълженията на лицата, които живеят в една сграда и ги нарича „собственици“ и „обитатели“. Вторите са лицата, които временно се настаняват в етажна собственост, без имота да е техен. Обитатели и собственици имат права да участват в управление на етажната собственост и да ползват общите части на сградата, съобразно предназначеният им.