Преддверие за дома – съвети за изграждане

Преддверието пред дома е много необходими, защото ограничава директния достъп до вътрешността и изолира външните климатични температури. По този начин зимата и ятото не повлияват пряко на комфортната атмосфера в къщата.

Как обаче да направим преддверие за дома и съвети за изграждане трябва да съобразим, предлагаме да научите с любезното съдействие на фирма по кърти бетон.

В някои проекти на къщи, преддверието се планува още по време на самия строеж. Ако вашият дом не се отнася към предварително изградените такива конструкции, може да го проектирате и сами. Такова може да бъде и по-малко, но да върши идеална работа за ограничаване на студа през зимата или изолация от горещите температури през лятото.

Най-лесният начин за изграждане на преддверие е с конструкция, състояща се от основа, малка стена и дървена конструкция, над която се гради покрива.

Подпори за стена – дори малкото коридорче изисква здрава конструкция, която е захваната за добре укрепена стена. Позицията и височината на укреплението на стената зависи от покрива. При всеки вид покривно покритие има различни ограничения и изисквания, които следва да бъдат спазвани. Така ако основата е прекалено висока, подпорната стена трябва да бъде изграждана с изкоп в бетона. За целта ще са необходими и къртачни услуги. При изграждане на покриви с височина 30 и до 45 градуса, могат да се ползват всякакви видове покривни покрития, допълнителни уплътнения невинаги са необходими. В други случаи може да се наложи и употреба на някои  специални уплътнители, които да се поставят най-долу. Може да се избере и наклон от 25 и до 90 градуса, но такъв трябва да е съобразен с останалата конструкция бетон в сградата и по него да се създаде конструкцията за преддверие.

Стъпки в изграждане на преддверие за дома:

  1. След като поставите дървените летви над стената, отмерете как точно ще бъдат поставени ребрата на покрива. Измерете с ъгломер.
  2. Изрежете ребрата, за да оформите наклона на покрива. Първото изрязано ребро служи за макет и последващо изрязване.
  3. Всяко от ребрата трябва да е съобразено с първоначалното и с цялата конструкция.
  4. Дървените летви се изрязват с размери ¼ или най-много 1/3 от подпорните, за да се осигури максимална рамкова конструкция.
  5. Изрязването на всяка една подпорна част трябва да бъде индивидуално и самостоятелно направено.
  6. Идва ред на свързването на ребрата с подпорите на стената. Отново се правят измервания за точното напасване.
  7. Измерването може да стане с шнур, за по-голяма точност и прецизност в реденето  монтажа.
  8. След като всички покривни подпори са наредени се оформят до желаното ниво дължини.
  9. Последната стъпка, когато всичко е наредено е обличане с подходяща ламперия или друга обвивка, над която се поставя капчука.

Повече за услуги по кърти бетон, вижте в самия сайт.